Sovsalar

LinCon erbjuder besökare, funktionärer och arrangörer möjlighet att sova över på konventet. För arrangörer och funktionärer är detta gratis. För besökarna kostar det 50:- per plats. Som besökare bokas sovplats via anmälningssystemet. Som arrangör eller funktionär får du det bokat åt dig (men det kan ändå vara värt att kolla i systemet ett tag innan konventet så att det inte har blivit missat). Tänk på att antalet platser är begränsat.

På konventet sover du i en sovsal ihop med andra besökare. Som arrangör kan du även få sova i din egen arrangemangssal om det är möjligt. Är det inte möjligt kommer du att placeras i en vanlig sovsal.

Våra sovsalar presenteras nedan. Man placeras i en sovsal när man kommer till konventet.

Våra sovsalar ligger  i andra änden av campus (ca  1 000m). Det är bemannat dygnet runt och man kan sova när som helst under dygnet. Byggnaden hålls givetvis låst så att inte obehöriga rör sig i lokalerna. Det finns extra toaletter och möjligheter att sätta sig ned i korridorerna. I byggnaden finns det 4 olika sovsalar med plats för mellan 100 till 125 sovande i varje sal. Här finns det också en laddstation hos sovsalsvakterna där man kan lämna sin telefon eller annat på laddning medan man sover. Sovsalsvakterna får bara kolla batterinivån på den och koppla ur den när den är full. Man lämnar dock telefonen eller liknande på egen risk. En av dessa salar kommer vara primärt för barnfamiljer.  Det är inte förbjudet för andra att sova i salen men tänk på att det kan finnas sovande barn i salen och respektera detta.  Tänk på att alla som ska sova inklusive barn måste vara registrerade med eget konto i anmälningssystemet.

Sovsal för icke binära och kvinnor (cis eller trans)

Det kommer även finnas en sovsal för icke-binära och kvinnor (Cis eller trans).  För att få plats i denna sal ska du maila reception@lincon.se  Det finns plats för 16 sovande i salen. Tänk på att det är viktigt att dessa platser i första hand går till de icke-binär och kvinnor (cis eller trans) som i första hand åker ensamma på konventet och där med kan känna en större otrygghet.

Sovsal för funktionärer

Det finns en separat sovsal för våra funktionärer för att bli placerad i dessa maila funktionar@lincon.se först till kvarn gäller även här.

Sovsals regler

 • Sovsalarna är till för sömn eller vila. Samtalar, äter och spelar spel (även mobilspel på ljudlös) gör du utanför. Det går givetvis bra att natta barn.
 • Gör i ordning din sovplats i god tid, undvik att börja pumpa din madrass mitt i natten då andra sover (pumpa hellre i korridoren utanför i sådant fall).
 • Flytta inte på andras grejer! Be en sovsalsvakt eller ägaren själv flytta på saker!
 • Du får inte ha en dubbelmadrass i sovsalarna, såvida du inte har två sovsalsplatser (antalet tillgängliga sovplatser är beräknat på enkelmadrasser).
 • Du har ca. 4 kvadratmeter yta för dig, din packning och madrass i din sovsal. (Något större i familjesovsalen om du är familj).
 • Försök att undvika att byta om öppet i salen. Använda gärna toaletterna, omklädningsrummen (när du duschar) eller en sovsäck.
 • Ingen mat får förtäras eller medtagas in i sovsalarna.
 • Lösa elinstallationer med exempelvis skarvsladdar får inte användas. Du får inte ladda mobiltelefoner eller annan batteridriven utrustning i sovsalarna.
 • Sex i sovsalarna (eller på övriga konventsområdet) är inte tillåtet.
 • Alkohol och droger är givetvis förbjudet på konventet. Detta gäller även i sovsalarna. För att få sova i sovsal måste man även vara så pass nykter att man på egen hand klarar att ta sig ut vid utrymning.
 • Sovsalarna tillhandahåller inte någon form av liggunderlag, täcke eller kudde.
 • Förvaring i sovsalarna sker på egen risk!

Bryter någon mot reglerna ovan, prata med sovsalsvakt eller representant från Trivsel!