Sovsalar

LinCon erbjuder besökare, funktionärer och arrangörer möjlighet att sova på konventet i sovsalar, för arrangörer och funktionärer är detta gratis. För besökare kostar sovsalsplats en mindre summa. Sovsalsplats kan väljas till när man köper biljett eller anmäler sig till konventet som arrangör eller funktionär. Tänk på att antalet sovplatser är begränsat.

Sovsalsvakter

Sovsalarna kommer ha personal på plats utanför sovsalarna dygnet runt som sköter insläpp till salen samt ansvarar för att sovsalarna är trygga och reglerna efterföljs. De kan kontaktas vid frågor om sovsalarna som uppstår under konventet.

Sovsalsregler

  • Sovsalarna är till för sömn eller vila. Tänk därför på ljudnivån, håll samtal på låg volym, stör inte med mobilen i onödan och om du behöver pumpa din madrass nattetid gör det i korridoren utanför.
  • Ingen mat får förtäras eller medtagas in i sovsalarna.
  • Du har ca. 4 kvadratmeter yta tillgänglig för att sova på och att ha din packning. Du tar själv med dig det du behöver för att sova. Du får inte ha en dubbelmadrass i sovsalarna, såvida du inte har två sovsalsplatser.
  • Flytta inte på andras saker. Be en sovsalsvakt eller ägaren själv flytta på sakerna.
  • Undvik att byta om öppet i salen. Använd toaletterna, omklädningsrummen eller en sovsäck istället.
  • Du får inte ladda mobiltelefoner eller annan batteridriven utrustning i sovsalarna. Detta är på grund av reglerna för brandsäkerhet.
  • Förvaring i sovsalarna sker på egen risk. 
  • Alkohol och droger samt sex i sovsalarna (eller på övriga konventsområdet) är inte tillåtet. 
  • Ordinarie ordningsregler gäller även i sovsalarna.

Bryter någon mot reglerna ovan, prata med en sovsalsvakt eller representant från Trivsel.