Merchandise

LinCon kommer erbjuda ett antal produkter som du kan köpa till minne av ditt besök eller av rent praktiska skäl. Alla produkterna kan förbeställas i konventets anmälningssystem.

Viktig information om förbeställning!

Alla produkterna måste förbeställas om man vill vara säker på att få. I mån av tillgänglighet så kommer vissa exemplar finnas att köpa på plats under konventet också, men vi kan inte garantera hur många och de vi har tar ofta slut fort.