Arrangera på LinCon

Arrangemangsanmälan för LinCon 2020

Arrangörsanmälan är stängd för i år. Det finns fortfarande lite plats att arrangera på torsdagen samt sprida tider fredag och lördag, men det går inte att önska tider fritt. Vill du arrangera något under dessa förutsättningar tar du kontakt med arrangemang@lincon.se

Som arrangör på LinCon är man en av kuggarna som får konventet att fungera.

För varje arrangemang gäller att två arrangörer får arrangörs-belöningar. I vissa specialfall kan fler än två arrangörer per arrangemang tillåtas. Ifall ni känner att erat arrangemang är ett sådant specialfall så indikera detta i er anmälan så kommer den ansvarige för ert område att ta kontakt med er angående detta.

Belöningarna för arrangörer 2020 innehåller följande:

  • Gratis inträde med tillgång till alla arrangemang som inte har en separat kostnad. (Om arrangemanget har föranmälan, kom ihåg att anmäla dig.)
  • En LinCon-mugg, som ni får gratis kaffe, te och saft i.
  • Matbiljetter, vilka går att lösa in i kiosken mot en LinCon-Burgare eller annat i kiosken för ett värde av 35kr per biljett. (Matbiljett kan inte lösas in mot pengar). Matbiljetterna är max två per dag och arrangör. För att få ut två krävs att arrangemanget pågår minst 8 timmar den dagen.
  • Möjlighet att köpa årets t- shirt till lägre pris.
  • Vi kan även hjälpa till med ett mindre antal utskrifter.

Pass

Standardlängden för passen för arrangemang är 3 timmar och 45 minuter. Men om det inte passar så går det givetvis att ha andra passlängder, kombinera intilliggande pass till ett eller liknande.

Utgifter

Om du behöver pengar till ditt arrangemang kan du ta ut en arrangemangsavgift, i sådant fall så fyller du i information om detta i din anmälan.

Pokaler och priser

Som tidigare år så kan LinCon erbjuda plaketter för alla arrangemang med turneringar. Om du har ett större arrangemang och vill ha ett större paket med pokaler, tag kontakt med den person i arrangemangsgruppen som är ansvarig för ditt område.

Sovplatser

Ifall man som arrangör behöver sovplats så kan LinCon hjälpa till med att ordna detta. Indikera detta i er arrangemangsanmälan så kommer er områdesansvarig att ta kontakt med er och hjälpa er med detta.

Familjedagen

Som tidigare år så är lördagen på konventet LinCons familjedag. Syftet med dagen är att främja spelhobbyns framtid genom att få barn och ungdomar att prova på spel. Vi marknadsför dagen främst mot vuxna spelare och före detta spelare som vill ta med sin familj och visa hobbyn för dem. För att detta ska fungera så behöver vi arrangemang som är lämpliga för yngre deltagare under lördagen.

När du anmäler ditt arrangemang, ange om ni anser att ert arrangemang är lämpligt för att vara med i familjedagen.

Kontaktuppgifter till arrangörsgruppen

Vill du arrangera något på LinCon eller har frågor? Använda då följande e-postadresser. Passar ditt arrangemang in på något av områdena nedan så kontaktar du ansvarig för det området på den tillhörande e-postadressen. Har frågor rörande arrangemang i största allmänhet, skicka då ett mejl till arrangemang@lincon.se.

Kortspel:

arrangemang@lincon.se

Event & Föreläsningar: Angelika ”Konan” Hegland

event@lincon.se

Figurspel: Calle Dickfelt

figurspel@lincon.se

Brädspel: Linus Mannerberg

bradspel@lincon.se

Butik: 

arrangemang@lincon.se

Rollspel/Lajv:  Rikard Karlsson

rollspel@lincon.se