Ledningen

Arbetet med LinCon pågår under större delen av året. LinCons ledning väljs redan i början på hösten och planerar, budgeterar, bokar, mailar och dricker te i full fart från dess fram till konventet.

Ledningen för LinCon 2024 består av följande eldsjälar.

Staben

Projektledare: Robin Johansson

 


För att komma i kontakt med ledningen, se Kontakt.