Ordningsregler

Ordningsregler

 För att alla ska trivas på LinCon finns det vissa regler att ta hänsyn till. Dessa är listade nedan.

 • Rökning sker endast utomhus på anvisad plats.
 • Ingen alkohol- eller drogförtäring får ske i samband med konventet. Berusade personer och personer som påträffas med bruten förpackning innehållande alkohol kommer att avvisas från området och kan få sitt inträdesbevis återkallat.
 • All form av skadegörelse är förbjuden. Beroende på typ av skadegörelse kommer en polisanmälan att utfärdas och den skyldige kommer att avvisas från konventet.
 • All in och utpassage sker genom huvudentrén eller grillen under dess öppettider, om inte särskilda skäl föreligger.
 • Vid brandlarm skall byggnaden utrymmas. Detta gäller i alla lägen. Se till att varna de du ser i din närhet. Uppsamlingsplats finns utanför Kårallen, se karta.
 • Betalande besökare ska bära sitt inträdesbevis synligt för att underlätta vid exempelvis kontroller. Arrangörer ska bära sina arrangörsbevis.
 • Tänk på att sovsalarna är avsedda för att sova eller vila i när de är sovsalar. 
 • Alla former av trakasserier är förbjudet. För mer information om hur vi hanterar trakasserier se separat dokument.
 • Endast de i aktiv tjänst eller av konventet godkända har rätt att bära uniform på området
 • Det är inte tillåtet med  blankvapen eller replikor av riktiga vapen på området.
 • LinCon förbehåller sig rätten att avvisa personer som bär politiskt laddade symboler eller klädsel från området. 
 • Håll rent efter dig och släng skräp på anvisad plats.
 • Tänk på miljön och samla in pant på anvisad plats.
 • LinCon förbehåller sig rätten att neka skyltning och/ eller försäljning som LinCon anser vara olämpligt för arrangemanget, såsom överdrivet våldsamt eller explicit sexuellt material.
 • Det är inte tillåtet att fästa saker på väggar eller dörrar. 
 • Affischering sker på angivna platser eller på whiteboardtavlor i salarna med hjälp av magneter.
 • Tänk på att det finns folk som är allergiska, undvik därför i största möjliga mån att förtära sådant som kan orsaka en allergisk reaktion via luften, såsom nötter och citrusfrukter.
 • Det är inte tillåtet att tälta på universitetets område.
 • Det är inte tillåtet att sova i husvagnar och husbilar på parkeringarna på campus.
 • Det är förbjudet att ha sex på konventsområdet.