Ordningsregler

För att alla besökare så som funktionärer och arrangörer ska trivas på LinCon finns det vissa regler att ta hänsyn till. Dessa är listade nedan.

 • Ingen alkoholförtäring får ske i samband med konventet. Berusade personer och personer som påträffas med bruten förpackning innehållande alkohol kommer att avvisas från området. Om någon bär med sig oöppnad alkohol kommer dessa regler att förklaras.
 • All form av kränkande behandling, diskriminering eller sexuella ofredanden är givetvis förbjudet. Alla överträdelser kommer tas på största allvar och de ansvariga kommer i grova eller upprepade fall att avvisas från konventet.
 • All form av skadegörelse är givetvis förbjuden. Beroende på typen av skadegörelse kommer en polisanmälan att upprättas och den skyldige kommer att avvisas från konventet.
 • Barn i åldrarna 0-12 år ska vara i sällskap med en vuxen. Du som vuxen ansvarar för att barn som du är ansvarig för ej stör verksamheten för mycket för övriga besökare.
 • Ingen ska gå in genom låsta dörrar. Inpassage ska enbart ske genom olåsta eller bemannade dörrar! Representanter för konventet undantaget. Så även arrangörer vid i- och urlastning (ta kontakt med arrgruppen först).
 • Vid brandlarm skall byggnaden utrymmas. Detta gäller i alla lägen. Se till att varna de du ser i din närhet. Jourhavande i ledningen kommer att kontakta ansvarig myndighet. Uppsamlingsplats finns utanför Kårallen, se karta. Om det finns möjlighet att släcka branden utan fara för egenskada återfinns det brandsläckare/slangar på konventet.
 • Om osäkerhet uppstår vid någon situation kontakta ansvarig i ledningen.
 • Betalande besökare ska bära sitt inträdesbevis synligt för att underlätta vid kontroller. Arrangörer ska bära sina arrangörsbrickor.
 • Tänk på att sovsalarna är avsedda för att sova eller vila i (när de är sovsalar). Se separata regler för Sovsalar för mer information.
 • Alla former av trakasserier gentemot både personal och gäster är strängeligen förbjudet. Det gäller alla tänkbara former, verbalt, fysiskt, elektroniskt. Om en besökare eller personalmedlem blir utsatt för detta skall samtal föras med båda parter. Skulle det visa sig att trakasserierna är grova skall personen avvisas från konventet omedelbart, samt om den drabbade så önskar, polisanmälan genomföras. Om detta rapporteras är det otroligt viktigt att detta tas på fullaste allvar, oavsett grad av trakasseri.
 • Det är inte tillåtet med uniformer, blankvapen och replikas av riktiga vapen på konventet.
 • Håll rent efter dig och släng skräp och pant på rätt ställe.
 • Då LinCon är ett familjevänligt konvent har vi vissa restriktioner vad det gäller motiv som får användas vid affischering och skyltning (inklusive vad som får ligga framme, öppet, till försäljning) på konventet. Motiv med överdriven våldsskildring och sexuella motiv får inte användas vid affischering och skyltning (eller finnas, öppet, till försäljning). Vi förbehåller oss rätten att plocka undan material som vi finner bryta mot denna regel.
 • Det är inte tillåtet att fästa saker på väggar eller dörrar (med undantag för att täcka för fönster i mörkläggningssyfte, men kontakta oss om detta först). Affischering sker på angivna platser (kontakta oss om dessa) eller på whiteboard-tavlorna i salarna (ta gärna med magneter).
 • Tänk på att det finns folk som är allergiska, undvik därför i största möjliga mån att förtära sådant som kan orsaka en allergisk reaktion via luften, så som nötter och citrusfrukter.
 • Det är inte tillåtet att tälta på universitetets område. Det är heller inte tillåtet att sova i husvagnar och husbilar på parkeringarna på campus.
 • Rökning sker endast utomhus på anvisad plats.