Visioner för sociala interaktioner

LinCon är ett event som lockar till sig besökare från olika delar av spel- och nördkulturen och för många är detta en stor höjdpunkt på året. LinCon strävar efter att vara en plats där människor kan mötas och deltaga oavsett vilken politisk tillhörighet, etnicitet, kön,  sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation man har.

Alla vi fantastiska LinCon:are består av en mångfacetterad grupp och det är viktigt att vi tar väl hand om varandra så var förnuftig och ansvarsfull.

Våra gränser och förståelse för social interaktion kan skilja sig. Vad som är normalt för dig kanske känns extremt för någon annan. Som organisatörer för LinCon ber vi dig därför att respektera människors gränser, idéer, åsikter och livsstil. Kom ihåg att människor oftast inte blir sårade utan anledning så vänligen respektera varandra och förstå att ett nej är ett nej.

Vi har valt att försöka gruppera olika typer av arrangemang i olika delar av huset. Ljudnivån och den sociala interaktionen kan därför skilja sig i de olika delarna av byggnaden. Vi arbetar aktivt med integration genom att försöka ha en stort utbud av olika typer av arrangemang. Gå gärna på upptäcktsfärd och se vart du trivs bäst, detta gäller även våra öppna spelytor som inte är bundna till specifika områden.