Visioner för sociala interaktioner

LinCon är ett event som lockar till sig besökare från olika delar av spelkulturen. För många är det favoriteventet på året.

I år hoppas vi på fler besökare än innan med ännu mer spridning vad det gäller åldrar, kön, etnicitet samt bakgrund. Vi arbetar aktivt med att integrera spelgrupper genom att ha en stor spridning på arrangemang så att besökarna ska ha fler valmöjlighet, samt att locka en bredare besökargrund. LinCon ska vara en plats där man kan mötas och deltaga oavsett vilken politisk tillhörighet, kulturell bakgrund, kön eller sexualitet man har.

I en så stor, skiftande och lekfull grupp människor som LinCon-besökarna är behöver vi ta väl hand om varandra. Var förnuftig, ansvarsfull och kom ihåg att kulturkrockar kan ske. Våra gränser och vår förståelse för social interaktion kan skilja sig. Vad som är normalt för dig kanske känns extremt för någon annan. Som organisatörer för LinCon 2018 ber vi dig därför att respektera gränser, idéer, åsikter och livsstil. Kom ihåg att människor oftast inte blir sårade utan anledning, även i fall du inte menade något illa. Försök också komma ihåg att de andra medverkade troligtvis har ditt bästa i åtanke.

Vänligen respektera varandra, ett nej är ett nej och acceptera alltid att en person har rätt att lämna platsen eller situationen. Vi har valt att försökt gruppera olika speltyper i olika delar av huset. Ljudnivån, den sociala interaktionen och lekfullheten kommer skilja sig i de olika delarna. Gå gärna på upptäcktsfärd och se vart du trivs bäst, detta gäller även våra öppna spelytor som inte är bundna till specifika områden.

Om du har haft en obehaglig upplevelse sök gärna upp våra trivselvärdar. Allas upplevelser kommer att tas på största allvar, vi finns här för dig och vi vill veta om saker händer, hur stort eller litet det än må vara. Med information kan vi också arbeta på att bli bättre för att förbättra upplevelsen för alla.

Misstag och missförstånd kan hända men vi kan korrigera dessa om vi lyssnar på varandra. Särskilt när vår uppfattning av en situation skiljer sig. Vänligen respektera varandra så ser vi fram emot att dela magin som är LinCon med er. Tillsammans kommer vi kunna ge alla en underbar upplevelse.