Priser

Inträden, LinCon 2019 (OBS! se Om inträden och avgifter)

  • Helhelg: 300kr (400kr)
  • Helhelg ungdom*: 250kr (350kr)
  • Dagspass: (200kr)
  • Familjedag**: 250 kr

Priset inom parantes är för köp efter att föranmälningsperioden avslutat samt köp i entrén. Barn mellan 0 och 7 har gratis inträde i sällskap med målsman med inträde. Detta kommer finnas som inträdesalternativ i konventssytemet och barnen ska således vara registrerade där med eget konto (endast nödvändigt för barn som deltar i aktiviteter). Det är dock bara inträdet som är gratis. Övrigt betalas för som vanligt, inklusive sovplats om detta önskas.

Förutom biljetter så finns det en hel del merchandise som går att förköpa också. Mer om detta finns här.

inträden och avgifter
Köper man inträdet i god tid innan konventet så är priset rabatterat. Detta gäller för inträdena Helhelg och Helhelg ungdom. Har man Betalat senast den 20/5 så kostar inträdet 300kr (Helhelg) eller 250kr (Helhelg ungdom). Köper man efter det, inklusive om man gör det på plats, så gäller priserna som är inom parentes.

De flesta arrangemang är i drop-in form och kräver ingen avgift utöver konventsinträdet för att delta, men vissa turneringar och liknande har föranmälan och en del kan ta ut en extra avgift för att täcka t.ex. priser till vinnarna eller Magic-booster för draft-spel. Dessa arrangemang föranmäler du dig till i anmälningssystemet i samband med att du anmäler dig (alternativt på andra sätt om det står så i informationen om arrangemanget). Information om anmälan till enskilda arrangemang kan komma att uppdateras längre fram. Tänk på att platser till arrangemang, sovplatser, m.m. ofta är begränsade och först till kvarn gäller.

Hjälp till på konventet och kom in gratis!

LinCon behöver mycket folk som kan hjälpa till under konventet. Våra arbetare får inte bara ära och evig tacksamhet utan även gratis inträde, mat under konventet, mugg och en del annat. För mer info se sidan Funktionär på LinCon.

* Inträdet Helhelg ungdom är ett alternativ för de som är födda 1994 eller senare (kontrolleras av systemet). Utöver inträdet till LinCon så blir man även medlem i Spelföreningen Dragon’s Den om man väljer detta alternativ.

** Inträdet Familjedag gäller enbart mellan 10-16 lördagen den 1/6 för 4 individer där max 2 får vara över 18 år.