Sovsalar

OBS! Denna information gällde för LinCon 2016. Aktuell information och priser för LinCon 2017 kommer närmare konventet.

LinCon erbjuder besökare, funktionärer och arrangörer möjlighet att sova över på konventet. För arrangörer och funktionärer är detta gratis. För besökarna kostar det 50:- per plats. Som besökare bokas sovplats via anmälningssystemet. Som arrangör eller funktionär får du det bokat åt dig (men det kan ändå vara värt att kolla i systemet ett tag innan konventet så att det inte har blivit missat). Tänk på att antalet platser är begränsat.

På konventet sover du i en sovsal ihop med andra besökare. Som arrangör kan du även få sova i din egen arrangemangssal om det är möjligt. Är det inte möjligt kommer du att placeras i en vanlig sovsal.

Våra sovsalar presenteras nedan. Man placeras i en sovsal när man kommer till konventet. Vill man sova i specialsovsalen eller familjesovsalen så görs den placeringen innan konventet. Se dessa salar nedan för mer information.

Hus Terra

Här finns de flesta av konventets sovplatser. Byggnaden ligger i andra änden av campus (ca  1 000m), men ligger betydligt närmare duscharna. Det är bemannat dygnet runt och man kan sova när som helst under dygnet. Byggnaden hålls givetvis låst så att inte obehöriga rör sig i lokalerna. Det finns extra toaletter och möjligheter att sätta sig ned i korridorerna. I byggnaden finns det 4 olika sovsalar. Här finns det också en laddstation hos sovsalsvakterna där man kan lämna sin telefon eller annat på laddning medan man sover. Sovsalsvakterna får bara kolla batterinivån på den och koppla ur den när den är full. Man lämnar dock telefonen eller liknande på egen risk.

Terra 1 & 2 (Mixade sovsalar)

Dessa är de två största salarna. Varje sal har plats för 125 sovande och har 5 toaletter (varav 1 är handikappanpassad). I de här salarna får alla besökare sova.

Terra 3 (Sovsal för kvinnor)

Denna sovsal är avsedd för kvinnor (för icke cis- personer se *). Du måste givetvis inte sova här om du är kvinna, utan det går även bra att sova i den mixade sovsalen. Vi är dock väldigt tacksamma om du som kvinna väljer att sova här, då sovplatserna som är tillgängliga för manliga besökarna (som bekant är betydligt fler till antalet i dagsläget) i sådant fall räcker längre. Salen har plats för 115 sovande och har 3 toaletter (varav 1 är handikappanpassad).

Terra 4 (Sovsal för män)

Denna sovsal är avsedd för män (för icke cis- personer se *). Du måste givetvis inte sova här om du är man, utan det går även bra att sova i den mixade sovsalen. Salen har plats för 115 sovande och har 3 toaletter (varav 1 är handikappanpassad).

*  För dig som inte är en cis- person är valet fritt. Du kan välja den sovsal som du känner dig mest bekväm i av de tre alternativen ovan.

C- huset

C- huset är primärt den lokal som vi spelar i. Det finns dock ett par sovsalar för besökare här. Specialsovsalen och familjesovsalen. I denna byggnad sover även arrangörer som sover i sin arrangemangssal, konventets ledning och arbetsgrupper. Dessa har inte sina salar beskrivna här, men sovsalsreglerna nedan gäller även för de rummen.

R43 (Specialsovsal)

För alla konventets besökare som vill sova i sovsal kanske inte Hus Terra är ett bra alternativ. Om du har goda skäl till att sova närmare konventet eller i en mindre sal så kan du bli placerad här. Är du intresserad av detta kontakta receptionschefen på reception@lincon.se så kan du bli placerad i salen innan konventet om dina skäl bedöms som goda. Är du funktionär ska du meddela funktionärsansvarige istället. Det finns plats för 16 sovande i salen. Tänk på att det är viktigt att dessa platser går till de som verkligen behöver dem!

U2 (Familjesovsal)

Har man med sig yngre barn till konventet kanske inte sovsalarna i Hus Terra är det bästa alternativet. För dessa finns ett alternativ i C- huset i form av U2. Vill du sova här så ska du höra av dig till reception@lincon.se så blir du och din familj placerad i sovsalen innan konventet. Tänk på att alla i familjen som ska sova i salen måste vara registrerade med ett eget konto i anmälningssystemet. Ha detta färdigt för enklare service! Sovsalen har plats för 19 sovande.

Sovsalsregler och praktisk information

 • Sovsalarna är till för sömn eller vila. Samtalar, äter och spelar spel (även mobilspel på ljudlös) gör du utanför. Det går givetvis bra att natta barn.
 • Gör iordning din sovplats i god tid, undvik att börja pumpa din madrass mitt i natten då andra sover (pumpa hellre i korridoren utanför i sådant fall).
 • Flytta inte på andras grejer! Be en sovsalsvakt eller ägaren själv flytta på saker!
 • Du får inte ha en dubbelmadrass i sovsalarna, såvida du inte har två sovsalsplatser (antalet tillgängliga sovplatser är beräknat på enkelmadrasser).
 • Du har ca. 4 kvadratmeter yta för dig, din packning och madrass i din sovsal.
 • Försök att undvika att byta om öppet i salen. Använda gärna toaletterna, omklädningsrummen (när du duschar) eller en sovsäck.
 • Ingen mat får förtäras eller medtagas in i sovsalarna.
 • Lösa elinstallationer med exempelvis skarvsladdar får inte användas. Du får inte ladda mobiltelefoner eller annan batteridriven utrustning i sovsalarna.
 • Sex i sovsalarna (eller på övriga konventsområdet) är inte tillåtet.
 • Alkohol och droger är givetvis förbjudet på konventet. Detta gäller även i sovsalarna. För att få sova i sovsal måste man även vara så pass nykter att man på egen hand klarar att ta sig ut vid utrymning.
 • Sovsalarna tillhandahåller inte någon form av liggunderlag, täcke eller kudde.
 • Förvaring i sovsalarna sker på egen risk!

Bryter någon mot reglerna ovan, prata med sovsalsvakt eller representant från Trygghet!